Utbildning inom automation och robotisering. Beställarkompetens, halvdag

Digitalt

Flera tillfällen: 12 okt, 9 nov, 7 dec

Anmäl här
Utbildning inom automation och robotisering. Beställarkompetens, halvdag
Digitalt
Flera tillfällen: 12 okt, 9 nov, 7 dec

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag. För dig som kommer att vara en del av en framtida investering i automation.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Plats: Online
Tid:
 Kl. 8:30 – 12:00, samt möjlighet till frågor 13:00-14:30.

DATUM
• Tisdagen den 12 oktober
• Tisdagen den 9 november
• Tisdagen den 7 december

För mer information och anmälan, klicka här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen