Livsmedelsutveckling Sydost 2.0

 

Projektet avslutades våren 2023.

Hej Livsmedelsföretagare!
Livsmedelsutveckling Sydost vänder sig till Dig som är verksam inom livsmedelsproduktion, restaurang och handel i Kalmar län.

Vi vill stärka länets livsmedelssektor, genom att:

  • hjälpa dig att nå ökad konkurrenskraft och tillväxt, nya samarbeten och innovativ produktutveckling,
  • lotsa dig och ditt företag till experter för utveckling av ditt företag och dina produkter,
  • bidra med kunskap, trender och omvärldsspaningar som du har nytta av i ditt företagande,
  • erbjuda kontakter till andra branscher samt forskning och akademi,
  • etablera ett nätverk för länets restauranger.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • expertstöd inom ekonomi, digitalisering, export och marknadsföring/produktutveckling
  • expertstöd inom hållbarhet och cirkulär ekonomi
  • livsmedelshygien
  • kontakter med forskare och studenter

För att projektet på bästa sätt ska komma dig som företagare till nytta, behöver vi få veta vad du tycker. Detta sker delvis vid företagsbesök och samtal, men du är givetvis välkommen att kontakta oss när det passar dig.

Ta del av våra aktuella erbjudanden här.

Trender, omvärld och forskning

Sedan våren 2020 sammanställer vi livsmedelsrelaterade trender, omvärldsanalyser och forskningskunskap, som sprids via e-post till de som finns upptagna i vårt kontaktregister. De senaste utskicken kan du läsa här till höger. Syftet med utskicken är att inspirera till produktutveckling och nya idéer, samt att se vilka möjligheter högskola/universitet erbjuder.

Smaka på Kalmar län – en matfestival

Sommaren 2022 arrangerade Livsmedelsutveckling Sydost Smaka på Kalmar län, som kombinerade matmarknad med forskning- och kunskapsföreläsningar. Här kan du läsa mer, se bilder och film från dagen.

Följande organisationer medverkar i Livsmedelsutveckling Sydost: 

IUC i Kalmar län AB leder och samordnar projektet.

LRF Sydost ansvarar för fokusområdet Kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och skapar aktiviteter för mer svenskt kött i restaurang och butik. Kontakt:

Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan & Fakulteten för hälso- och livsvetenskap) erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare.

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildning inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakt till studentarbeten och studentmedarbetare.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län, samverkansparterna LRF Sydost och Linnéuniversitetet samt Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Ölands sparbanksstiftelse. Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi, som är ett strategiskt samarbete mellan Region Kalmar län, LRF Sydost och Länsstyrelsen Kalmar län.