Samarbeten

Har du en idé som bäst genomförs tillsammans med andra? Ensam är stark men tillsammans kommer man ofta lite längre. Oavsett om du söker du en råvara, ett företag som kan tillverka din produkt, en samarbetspart för distribution eller för någon annat är du välkommen att ta kontakt med Livsmedelsutveckling Sydost. Vi kan sätta ihop det bästa teamet, speed-datingen eller workshopen – beroende på vad det är vi behöver hitta en lösning på.

Hör av dig med dina idéer kring samarbete och samverkan till

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Anna Carin Pålsson

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 90 40