Våra uppdrag och projekt är delvis offentligt finansierade.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Medfinansierar Livsmedelsutveckling SydostKLIVET (Metod för hållbar ökad tillväxt) och Grön digital omställning


Europeiska socialfonden

Medfinansierar Kompetenslyft Kalmar län, STORK och Kompetensförsörjning Livsmedel.


Tillväxtverket

Medfinasierar Livsmedelsutveckling Sydost, och Grön digital omställning.


Region Kalmar län

Medfinasierar Livsmedelsutveckling Sydost, Kompetenslyft Kalmar län, KLIVET (Metod för hållbar ökad tillväxt), Grön digital omställning och Kompetensförsörjning Livsmedel


Vinnova

Medfinansierar Tillverkning av svenskt ärtmjöl, som enskild produkt samt som ingrediens i framtidens vardagsmat