Våra uppdrag och projekt är delvis offentligt finansierade.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Finansierar Smart Industri Kalmar län – SMINK och Livsmedelsutveckling Sydost.


Europeiska socialfonden

Finansierar Kompetenslyft Kalmar län, STORK och Grön hållbar industriell omställning och förnyelse – BAT.


Tillväxtverket

Finasierar Smart Industri Kalmar län – SMINK och Robotlyftet.


Region Kalmar län

Finasierar Smart Industri Kalmar län – SMINKLivsmedelsutveckling Sydost och Kompetenslyft Kalmar län.