Fysiskt möte

Rådslag 2024: Livsmedel Kalmar län

14 november kl. 09.00 – 15.00

Rådslag 2024: Livsmedel Kalmar län
14 november kl. 09.00 – 15.00

Boka redan nu torsdagen den 14 november 2024 för årets rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart! Lyssna till föreläsningar i ämnet och bidra i gruppdiskussioner om hur vi arbetar vidare i Kalmar län.

Syftet med rådslaget är att rapportera pågående aktiviteter inom den regionala livsmedelsstrategin samt att ha en dialog inför det framtida arbetet. Rådslaget är öppet för alla intresserade – företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch.

Välkomna!

När: 14 november 2024 kl.09.00 – 15.00
Plats: Vi återkommer med plats för Rådslaget
Mötesform: Fysiskt möte, med gruppdiskussioner
Kostnad: Ingen avgift, men föranmälan krävs

(Detaljerat program samt länk till anmälan kommer efter sommaren.)

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen