Om IUC i Kalmar län

Vi är en regional resurs för ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling för länets industriföretag. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut och universitet, samt regionala och lokala organisationer. Vi jobbar företagsnära och har systerbolag över hela landet.

Vision

IUC Kalmar län skall vara regionens viktigaste och bäst ansedda aktör för näringslivet inom innovation, hållbar utveckling och kompetensförsörjning.

Det här gör vi:

IUC Kalmar län jobbar företagsstödjande på olika sätt.

  • Vi erbjuder expertis och tjänster som underlättar ditt företagande och hjälper det framåt.
  • Vi erbjuder kunskap inom ny teknik, automation, digitalisering, robotisering och nya material.
  • Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildning inom områden som är viktiga för industrins långsiktiga utveckling.
  • Vi hjälper dig att möta framtidens krav på hållbar utveckling.
  • Vi kan lotsa ditt företag till det offentliga stödsystemet.
  • Vi stärker samarbetet mellan länets tolv kommuner, näringslivsintressenter samt industri och industrinära företag.

Vår styrelse och våra ägare presenteras via länken i menyn ovan.

En stor del av vårt arbete sker via externt finansierade projekt. Läs mer om aktuella projekt via följande länk:

IUC:s aktuella uppdrag och projekt.

Kontakta oss gärna!

IUC Kalmar läns medarbetare har olika kompetens och ansvarsområden. Följ länken för att läsa mer.

Länk till IUC Kalmar läns medarbetare.