Tillverkning av ärtmjöl

Forskare och företag har länge varit överens om behovet av ett värmebehandlat svenskt baljväxtmjöl, men idag saknas industriell tillverkning. IUC Kalmar län kan nu, med stöd från Vinnova och i samverkan med andra parter, gå från idé till verklighet.

IUC Kalmar län har fått Vinnovas förtroende att, i samverkan med Linnéuniversitetet, SLU och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, ta fram ett värmebehandlat mjöl på gul och grå ärta, samt tillsammans med industrin ta fram produkter med betydande inblandning av detta ärtmjöl. Mjölet kan utgöra ingrediens i ett antal olika produkter där man vill öka inslaget av växtbaserat protein, även sådana som inte upphettas i samband med tillredning. Det kan till exempel vara köttanaloger, bageriprodukter, drycker och snacks.

Arbetet pågår från november 2021 till oktober 2023 under den formella titeln Tillverkning av svenskt ärtmjöl, som enskild produkt samt som ingrediens i framtidens vardagsmat.

Projektet består av fem arbetspaket. Paket 1-3 omfattar process, produktion, förpackning och kalkyl. Paket 4 inbegriper den praktiska produktutvecklingen tillsammans med livsmedelsindustrin. Paket 5 omfattar löpande kommunikation och spridning av resultat.

Bakgrund

Med målet att utveckla framtidens hållbara vardagsmat, möjliggör Vinnova ett antal utvecklingsinriktade innovationssatsningar under 2022-2023. IUC Kalmar län fick förtroendet att leda en sådan innovationssatsning i samverkan enligt ovan. Enligt vetenskapliga studier (t.ex. Röös et al, 2018) skulle de livsmedelsrelaterade växthusgaserna minska med 20 procent om köttkonsumtionen halveras till förmån för baljväxter. Samtidigt skulle intaget av energi, protein, fett, vitamin B12, zink och järn ligga kvar inom näringsrekommendationerna i en sådan kost.

Parter

Från Linnéuniversitetet deltar Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, med forskning inom livsmedelsvetenskap och nutrition. Syftet med forskningen här är att utveckla livsmedel med ökat innehåll av nödvändiga näringsämnen för en säker, god, hälsosam, bekväm och miljövänlig mat. LNU står här för projektets livsmedelskemiska kunskap, samt analyser av näringsmässiga och funktionella egenskaper. Från SLU deltar Institutionen för växtförädling och SLU Food lab, ett laboratorium för växtbaserade livsmedel. SLU svarar här för projektets livsmedelstekniska kunskap, såsom utvärdering av processteknik, pilotkörningar och analyser. Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter (KÖTP) är Sveriges största producent av svenska baljväxter med säte på Öland.

Läs mer på Vinnovas hemsida här.

Om du vill veta mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer om arbetet med att ta fram ett svenskt ärtmjöl.

Industricoach

0705-51 92 54

Anders Ekström

Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 0705-51 92 54