Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka specifika kompetensbehov på arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. Utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till två år långa. De håller högt tempo och man utbildas för en tydlig yrkesroll.

IUC i Kalmar län ansvarar för utbildningarna Byggnadsingenjör – produktionsledare, och Systemingenjör – Hållbar och Smart Digitaliserad industri. Båda utbildningarna beskrivs närmare i menyn ovan.

De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Alla utbildningarna styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet. Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Stor bredd

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela landet och inom de flesta områden. Det är allt från ekonomi och administration till teknik och tillverkning, men också IT, turism, sjukvård, lantbruk, media och design m.m. Utbildningarna drivs av olika anordnare som måste ansöka om att ingå i yrkeshögskolan. Anordnarna kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

För mer information om yrkeshögskolan som studieform, besök www.myh.se

Engagera dig och påverka yrkeshögskolan!

Som arbetsgivare kan du påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen men även själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk plattform där du kan ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen. Du kan påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra Yrkeshögskoleutbildningar!

Utbildningsadministratör YH

0730-80 04 48

Gunilla Birgemo

Utbildningsadministratör YH

Kontaktuppgifter

  • 0730-80 04 48

Yrkeshögskolan
IUC i Kalmar län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

0730-80 04 48