Studiebesök

Almedalsveckan: Studiebesök Heidelberg Materials

Heidelberg Materials, Slite Gotland

28 juni, 9.00-12.00

Almedalsveckan: Studiebesök Heidelberg Materials
Heidelberg Materials, Slite Gotland
28 juni, 9.00-12.00

Ska du till Almedalsveckan? Projekt Molekyl kommer vara på plats på Gotland vill vi tipsa om ett intressant företagsbesök som vi arrangerar inom ramen för projektet:

På fredagen under Almedalsveckan finns möjlighet att följa med på ett studiebesök till Heidelberg Materials i Slite. Förutom en rundvandring på fabriksområdet kommer vi att få höra mer om hur bolaget jobbar med sin resursanvändning.

Agenda:
• Rundvandring i produktionen
• Hur arbetar Heidelberg Materials med cirkulära flöden och processer?
• Gruppdiskussion – hur kan vi bli mer cirkulära?

Efter besöket bjuder vi på lunch i närheten av fabriken. (Meddela eventuella allergier via mejl – se adress nedan)
Finns behov av skjuts till Slite så kontakta oss.

Anmälan senast den 24 juni.

Välkomna!

Anmäl dig här

Eller via mail till:
Rasmus Flick, projektledare Molekyl,
Ulrica Fransson, kommunikatör Molekyl,

 

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som
ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat
av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och
Region Kalmar län.


Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen