Finansiellt stöd

Det finns goda möjligheter till medfinansiering från det offentliga stödsystemet. Som exempel kan nämnas ALMI, Region Kalmar län och Länsstyrelsen. Vi hjälper gärna till med lotsning eller en ev. ansökan.

Företagsstöd från Region Kalmar län

Region Kalmar län ger stöd till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. Det finns många olika typer av stöd som exempelvis

  • Konsultcheckar (marknadsutveckling, produktutveckling, företagsutveckling eller digital omställning)
  • Stöd till nystartade företag (mikrostöd)
  • Innovationsstöd
  • Skärgårdsstöd

Gemensamt är att stöd ges för inköp av externa tjänster, i vissa fall även projektanställningar, och bidrag kan ges för max 50% av godkänd kostnad.

Klicka här för att läsa mer på Region Kalmar läns hemsida.

Om du vill veta mer kontakta oss gärna

Länk till IUC i Kalmar läns medarbetare