Strategisk omställning och riskminimering genom kompetenslyft – STORK

 

Projektet avslutades hösten 2022.

Projektet STORK har som syfte att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin. Ambitionen är att kompetensutveckla individer i form av yrkesomställning eller fortbildning inom ramen för nuvarande anställning och samtidigt göra tillverkningsindustrin mindre sårbar och mer flexibel.

Projektet baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategiska inköp- och affärsmodeller. På grund av den rådande situationen med COVID-19 ersätts exempelvis resor och fysiska möten i allt högre grad med digitala metoder, detta är en arbetsmetod som ställer krav på en ny kompetensnivå.

Projektet leds av Campus Ljungby, som också representerar IUC i Kronobergs län. IUC i Kalmar län och Träcentrum i Nässjö är projektpartners som var för sig ansvarar för Kalmar län resp. träföretag i regionen.

Projektet startades 1 september 2020 och avslutas i december 2022.

Vi erbjuder:

  • Kompetensutveckling och coachning av ledningsgrupper.
  • Insikt i omställningsflexibilitet av bland annat värdekedjor och affärsmodeller utifrån hantering av nya förutsättningar.
  • En serie webinarier och workshops i syfte att skapa dialog och strategiska diskussioner för att öka kunskapen kring hur man ska hantera nya marknadskrav och kundförutsättningar.
  • En serie utbildningswebinarier till medarbetare och ledare för att ge kunskap, engagemang och delaktighet inom fokusområdena.
  • Uppdatering av information om resultat och aktiviteter via projektets websida för att skapa engagemang och kunskapsspridning.

STORK loggaContainerfartyg