Systemingenjör – Hållbar och Smart Digitaliserad industri

Tycker du att det är lika spännande att jobba med både teknik och IT så är det här utbildningen för Dig!

420 YH-poäng, 2 år

Nästa utbildningsstart är 28 Augusti 2023.

Kort om utbildningen

Utbildningen ges av Lernia på uppdrag av IUC i Kalmar län. Nedan ges en kort beskrivning av utbildningens innehåll och framtidsmöjligheter.
För en fullständig beskrivning, se Lernias hemsida.

Läs mer om utbildningen via Lernias hemsida. 

      

Tre fokusområden:
Systemteknik, Hållbarhet och Produktionsutveckling

Utbildningen är uppbygg runt de tre fokusområdena Systemteknik, Hållbarhet och Produktionsutveckling. Under hela utbildningen varvas utbildningsavsnitt från fokusområdena för att skapa en tydlig bild av sambanden mellan dessa.

Framtagen av arbetslivet

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Medverkande företag:
AB Gustaf Kähr, AMB Industri AB, Amokabel AB, Ankarsrum Electric Motors AB, Be-Ge Stece AB, Börjes Logistik & Spedition AB, Construction Tools PC AB, Emotion Logistics AB, Gbo Fastening Systems AB, IF Metall Dackebygden, Liljeholmens Stearinfabriks AB, LO-distriktet i Småland och Blekinge, Luma Metall AB, Norden Machinery AB, Pronecta AB, Rejlers Sverige AB, RZ Auto CNC – Bearbetning AB, Scania CV AB, Spinova Aktiebolag, Spring Systems i Torsås AB, Sydsvenska Handelskammaren, Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, TTM Energiprodukter AB, Xylem Water Solutions Sweden AB

I utbildningen till Systemingenjör – Hållbar och Smart Digitaliserad industri lär du dig:

 • Hur tekniska system på olika nivåer skapar en digital infrastruktur som stödjer en resurseffektiv, smart och hållbar produktion.
 • Uppbyggnad, utveckling och konstruktion av applikationer för styrning av maskinutrustning.
 • Hur olika typer av kommunikationsprotokoll för industriella applikationer är uppbyggda.
 • Hur industriella IoT-applikationer kan implementeras i redan befintliga automationssystem.
 • Programmera, konfigurera samt utföra felsökning och avhjälpa fel i olika typer av OT-, industriella IoT-system med avseende på en resurseffektiv, smart och hållbar produktion.
 • Programmera och konfigurera styrsystemsapplikationer innehållande både diskreta och processtekniska lösningar.

Utbildningens innehåll

 • ST1 – SYSTEMTEKNIK 1 40 POÄNG
  Produktionsutrustning, styrsystem (PLC) och operatörsinterafce (HMI)
 • HT1 – HÅLLBAR TILLVERKNING 10 POÄNG
  Planetens gränser
 • PU1 – PRODUKTIONSUTVECKLING 15 POÄNG
  Arbetsmiljö/säkerhet och projektkunskap
 • ST2 – SYSTEMTEKNIK 2 40 POÄNG
  Datakommunikation i industriella applikationer, webbteknik och databashantering
 • HT2 – HÅLLBAR TILLVERKNING 10 POÄNG
  De globala målen för hållbar utveckling
 • PU2 – PRODUKTIONSUTVECKLING 15 POÄNG
  Produktionsteknik/-ekonomi och kvalitet
 • ST3 – SYSTEMTEKNIK 3 40 POÄNG
  System för drift och övervakning (SCADA), system för planering och produktionsuppföljning (MES)
 • HT3 – HÅLLBAR TILLVERKNING 10 POÄNG
  Varför hållbar utveckling?
 • PU3 – PRODUKTIONSUTVECKLING 15 POÄNG
  Resurssnål produktion (LEAN production)
 • ST4 – SYSTEMTEKNIK 4 40 POÄNG
  Molnbaserade tjänster (Cloud), IIOT-system, IT- och cybersäkerhet
 • HT4 – HÅLLBAR TILLVERKNING 10 POÄNG
  Hållbar tillverkningsindustri
 • PU4 – PRODUKTIONSUTVECKLING 15 POÄNG
  Robotteknik, additiv tillverkning och energieffektivisering
 • PROJEKTARBETE 35 POÄNG
  IIOT-projekt i praktiken
 • EXAMENSARBETE 20 POÄNG
  Individuellt examensarbete
 • LIA – LÄRANDE I ARBETE 105 POÄNG

Mer detaljer om kursinnehållet hittar du på:
Utbildning – Lernia: Systemingenjör – hållbar och smart digitaliserad industri

Efter utbildningen

Efter examen har du kompetens att:
 • Självständigt ge förslag på hur olika OT-, industriella IT och IIoT-system kan användas med avseende på en resurseffektiv, smart och hållbar produktion.
 • Genom ett hållbart ledarskap och innovation skapa fördelar utifrån risker för att bidra till en mer hållbar produktion.
 • Ansvara för att slutföra olika typer av industriella IoT-projekt.
Efter utbildningen kan du jobba som:
 • Systemingenjör med inriktning Industriell-IoT
 • Digitaliseringsutvecklare med inriktning Industriell-IoT
 • Konsult inom Industriell-IoT

Mer information

Har du frågor om utbildningen?
Välkommen att kontakta:

E-post:
Telefon: 0771-650650