Projektet avslutades hösten 2023.

KLIVET – in i en hållbar framtid

Industriprojektet Klivet

Verktyget skapades med syftet att göra omställningsarbetet för små och medelstora företag enkelt och roligt. Att förenkla ISO26000 och Agenda2030 ner till 5 kliv.

Inom Klivet har flera lokala samarbeten ägt rum både med företag och evenemang. Det digitala verktyget är framtaget i samarbete med WSP och Wilson creative i Kalmar. Tillhörande spelbräda är skapad i samarbete med iVisby tryckeri, som främst använt spillmaterial.

Projektet har bjudit in till 7 olika kunskapsseminarium inom hållbar utveckling.

Det digitala verktyget Klivet har testats av 20 företag och ca 220 anställda har coachats i både Kalmar län och på Gotland.

#taklivet in i en hållbar framtid!