Finansiering

Är det dags för nästa steg i utvecklingen för verksamheten?

För små och medelstora företag finns det möjligheter att söka finansiering för investeringar, men även finansiering för konsulttjänster om ni har utvecklingsbehov utanför ert eget kompetensområde. Livsmedelsutveckling Sydost lotsar er gärna till olika finansieringslösningar.

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Anna Carin Pålsson

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 90 40