Aktuella uppdrag och projekt

IUC har verktyg och lång erfarenhet av att identifiera, starta och driva uppdrag och projekt, där företagens behov styr innehållet. Vi vill rusta företag och dess medarbetare för nya utmaningar!

Just nu pågår följande insatser:

KLIVET – in i en hållbar framtid

KLIVET har som mål att tillväxt och konkurrenskraft inom industrins små och medelstora företag i Kalmar län och Gotlands län ska öka genom ett större fokus på hållbarhet.

Kontaktperson
Stefan Karlsson, Projektledare
0730-89 01 04,

Läs mer om KLIVET

BAT

Grön hållbar industriell omställning och förnyelse

Målet är att öka företagens kompetens och förmåga att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, samt att hantera krav på ökad hållbarhet och implementering av ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan. Målgruppen är medarbetare, ledare och ledningsgrupper i tillverkningsindustrin i Småland.

Kontaktperson
Helena Tinnert,
Hållbarhet och cirkulär ekonomi
0761-85 45 80,

Läs mer om BAT

Skog
Containerfartyg

STORK

Inom STORK vill vi skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, samt strategiska inköps- och affärsmodeller. På grund av den rådande situationen med covid-19 ersätts exempelvis resor och fysiska möten i allt högre grad med digitala metoder, detta är en arbetsmetod som ställer krav på en ny kompetensnivå. Målgruppen är ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin.

Kontaktperson
Helena Tinnert, Hållbarhet och cirkulär ekonomi
0761-85 45 80,

Läs mer om STORK

Kompetenslyft Kalmar län

Kompetenslyft Kalmar län är ett omfattande samarbete mellan IUC Kalmar län, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling samt Campus Västervik. Genom satsningen erbjuds kompetensutveckling till en hel bransch under närmare två års tid. Målgruppen, dvs. tillverkningsföretagen, återfinns över hela länet och många har drabbats hårt av pandemin.

Läs mer om Kompetenslyft Kalmar län

Kontaktperson
Anders Olofsson, Projektmedarbetare
0730-89 01 04,

Kompetens

Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelssektorn står för ca en tiondel av länets sysselsättning och är därmed en viktig näring. Livsmedelsutveckling Sydost vill öka näringens konkurrenskraft och tillväxt, samt skapa nya samarbeten och innovativ produktutveckling. Livsmedelsutveckling Sydost vänder sig i första hand till länets små och medelstora livsmedelstillverkare samt restaurang och handel.

Läs mer om Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktpersoner
Thomas Isaksson, 0730-89 50 70,
Kristina Bergman, 073-890 43 80,
Carina Hjalmarsson, 070-365 22 15,    

Tillverkning av ärtmjöl…

…som enskild produkt, samt som ingrediens i framtidens vardagsmat.

IUC Kalmar län har fått Vinnovas förtroende att, i samverkan med Linnéuniversitetet, SLU och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, ta fram ett värmebehandlat mjöl på gul och grå ärta, samt tillsammans med industrin ta fram produkter med betydande inblandning av detta ärtmjöl.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Kristina Bergman, projektledare
073-890 43 80

 

Gula ärtor
Engineering

Smart Industri Kalmar län – SMINK

SMINK erbjuder insatser i form av digitaliseringsprogrammen Kickstart och INDIGO, coachning inom hållbar produktion samt erbjuder specialistkompetens från akademi och forskningsinstitut. Projektet håller även seminarier inom smart industri och ger ut tre utgåvor av IUC:s magasin GOOD WORK. Vi vänder oss till Kalmar läns industriföretag inom trä, metall, glas, livsmedel, textil, plast och IT.

Läs mer om SMINK

Kontaktperson
Stefan Karlsson, Projektledare
0730-89 01 04,

Robotlyftet

Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. En möjlighet att utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Robotlyftet erbjuder bland annat automationscheckar á 150 000 kr och kompetensutveckling till företaget inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet.

Kontaktperson
Stefan Karlsson, Nodansvarig Småland & Öarna
0730-89 01 04,