Aktuella uppdrag och projekt

IUC har verktyg och lång erfarenhet av att identifiera, starta och driva uppdrag och projekt, där företagens behov styr innehållet. Vi vill rusta företag och dess medarbetare för nya utmaningar!

Just nu pågår följande insatser:

 

Grön digital omställning

Öka din konkurrenskraft och stärk din produktivitet. Vi hjälper
dig på din automationsresa och stöttar hela vägen fram till målet.

Kontaktperson:
Magnus Petersson

076-195 89 59,

Läs mer om Grön digital omställning

Skog

Smart DAT

Arbetet ska stötta små och medelstora företag (SMF) inom tillverkning i Region Kronoberg och Region Kalmar län till ökad produktivitet och konkurrenskraft förgenom att främja innovation, automatisering och digitalisering, vilket bidrar till att företagen tar viktiga steg mot Industri 4.0. Projektet kommer bl. a. erbjuda kunskapshöjande insatser och främja teknikspridning i via den befintliga demonstrationsanläggningen på Epic i Växjö.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Kontaktperson:
Magnus Petersson
076-195 89 59, 

 

MOLEKYL

MOLEKYL har som syfte att stötta små och medelstora företag i Kalmar län och på Gotland i arbetet med omställning av sina affärsmodeller och utveckla cirkulära affärsmodeller för industriell symbios.

Målet är att 12 företag ska ha integrerat cirkulära material eller resursflöden i sina affärsmodeller som ett resultat av att de har varit en del av en testbädd för industriell symbios. Ytterligare 40 företag ska, genom att de har deltagit i innovationsprocesser och seminarier, ha påbörjat utvecklingen av cirkulära affärsmodeller.

Kontaktpersoner:
Elisabet Qvarford
0730-89 98 73,

Helena Tinnert
0761-85 45 80,

Läs mer om MOLEKYL

Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelssektorn står för ca en tiondel av länets sysselsättning och är därmed en viktig näring. Livsmedelsutveckling Sydost vill öka näringens konkurrenskraft och tillväxt, samt skapa nya samarbeten och innovativ produktutveckling. Livsmedelsutveckling Sydost vänder sig i första hand till länets små och medelstora livsmedelstillverkare samt restaurang och handel.

Läs mer om Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktperson:
Anna Carin Pålsson
0730-89 90 40,

Tillverkning av ärtmjöl…

…som enskild produkt, samt som ingrediens i framtidens vardagsmat.

IUC Kalmar län har fått Vinnovas förtroende att, i samverkan med Linnéuniversitetet, SLU och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, ta fram ett värmebehandlat mjöl på gul och grå ärta, samt tillsammans med industrin ta fram produkter med betydande inblandning av detta ärtmjöl.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Håkan Muhr
0730-89 50 70,

Gula ärtor

Kompetensförsörjning livsmedelsindustrin

Den här insatsen handlar om att under 1,5 år ta fram en modell som underlättar för livsmedelsföretag med 1-99 anställda att jobba mer med kompetensförsörjning. Kalmar län är ett av flera län som gör arbetet länsvis och parallellt under mars 2022 till december2023.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Håkan Muhr
0730-89 50 70,