Aktuella uppdrag och projekt

IUC har verktyg och lång erfarenhet av att identifiera, starta och driva uppdrag och projekt, där företagens behov styr innehållet. Vi vill rusta företag och dess medarbetare för nya utmaningar!

Just nu pågår följande insatser:

 

Grön digital omställning

Öka din konkurrenskraft och stärk din produktivitet. Vi hjälper
dig på din automationsresa och stöttar hela vägen fram till målet.

Kontaktperson:
Magnus Petersson

076-195 89 59,

Läs mer om Grön digital omställning

Skog

Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen genom företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Omställningslyftet erbjuder bl.a. behovsanalyser, workshops och startprogram som hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, alternativt läs på omstallningslyftet

Kontaktperson:
Håkan Muhr
0730-89 50 70,

Läs mer om Omställningslyftet

KLIVET

KLIVET har som mål att tillväxt och konkurrenskraft inom industrins små och medelstora företag i Kalmar län och Gotlands län ska öka genom ett större fokus på hållbarhet.

Kontaktperson:
Helena Tinnert
0761-85 45 80,

Läs mer om KLIVET

Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelssektorn står för ca en tiondel av länets sysselsättning och är därmed en viktig näring. Livsmedelsutveckling Sydost vill öka näringens konkurrenskraft och tillväxt, samt skapa nya samarbeten och innovativ produktutveckling. Livsmedelsutveckling Sydost vänder sig i första hand till länets små och medelstora livsmedelstillverkare samt restaurang och handel.

Läs mer om Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktperson:
Anna Carin Pålsson
0730-89 90 40,

Tillverkning av ärtmjöl…

…som enskild produkt, samt som ingrediens i framtidens vardagsmat.

IUC Kalmar län har fått Vinnovas förtroende att, i samverkan med Linnéuniversitetet, SLU och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, ta fram ett värmebehandlat mjöl på gul och grå ärta, samt tillsammans med industrin ta fram produkter med betydande inblandning av detta ärtmjöl.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Anders Ekström
0705-51 92 54,

Gula ärtor

Kompetensförsörjning livsmedelsindustrin

Den här insatsen handlar om att under 1,5 år ta fram en modell som underlättar för livsmedelsföretag med 1-99 anställda att jobba mer med kompetensförsörjning. Kalmar län är ett av flera län som gör arbetet länsvis och parallellt under mars 2022 till december2023.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Lars Lindén
070-486 48 24,