Aktuella uppdrag och projekt

IUC har verktyg och lång erfarenhet av att identifiera, starta och driva uppdrag och projekt, där företagens behov styr innehållet. Vi vill rusta företag och dess medarbetare för nya utmaningar!

Just nu pågår följande insatser:

KLIVET – in i en hållbar framtid

KLIVET har som mål att tillväxt och konkurrenskraft inom industrins små och medelstora företag i Kalmar län och Gotlands län ska öka genom ett större fokus på hållbarhet.

Kontaktperson:
Helena Tinnert
0761-85 45 80

Läs mer om KLIVET

Grön digital omställning

Öka din konkurrenskraft och stärk din produktivitet. Vi hjälper
dig på din automationsresa och stöttar hela vägen fram till målet.

Kontaktperson
Håkan Muhr

0730-89 50 70,

Läs mer om Grön digital omställning

Skog
Containerfartyg

STORK

Inom STORK vill vi skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, samt strategiska inköps- och affärsmodeller. På grund av den rådande situationen med covid-19 ersätts exempelvis resor och fysiska möten i allt högre grad med digitala metoder, detta är en arbetsmetod som ställer krav på en ny kompetensnivå. Målgruppen är ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin.

Kontaktperson
Helena Tinnert, Hållbarhet och cirkulär ekonomi
0761-85 45 80,

Läs mer om STORK

Kompetenslyft Kalmar län

Kompetenslyft Kalmar län är ett omfattande samarbete mellan IUC Kalmar län, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling samt Campus Västervik. Genom satsningen erbjuds kompetensutveckling till en hel bransch under närmare två års tid. Målgruppen, dvs. tillverkningsföretagen, återfinns över hela länet och många har drabbats hårt av pandemin.

Läs mer om Kompetenslyft Kalmar län

Kontaktperson
Anders Olofsson, Projektmedarbetare
0730-89 01 04,

Kompetens

Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelssektorn står för ca en tiondel av länets sysselsättning och är därmed en viktig näring. Livsmedelsutveckling Sydost vill öka näringens konkurrenskraft och tillväxt, samt skapa nya samarbeten och innovativ produktutveckling. Livsmedelsutveckling Sydost vänder sig i första hand till länets små och medelstora livsmedelstillverkare samt restaurang och handel.

Läs mer om Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktpersoner:
Kristina Bergman, 073-890 43 80,

Tillverkning av ärtmjöl…

…som enskild produkt, samt som ingrediens i framtidens vardagsmat.

IUC Kalmar län har fått Vinnovas förtroende att, i samverkan med Linnéuniversitetet, SLU och Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, ta fram ett värmebehandlat mjöl på gul och grå ärta, samt tillsammans med industrin ta fram produkter med betydande inblandning av detta ärtmjöl.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Kristina Bergman, projektledare
073-890 43 80

 

Gula ärtor

Kompetensförsörjning livsmedelsindustrin

Den här insatsen handlar om att under 1,5 år ta fram en modell som underlättar för livsmedelsföretag med 1-99 anställda att jobba mer med kompetensförsörjning. Kalmar län är ett av flera län som gör arbetet länsvis och parallellt under mars 2022 till september 2023.

Läs mer om projektet

Kontaktperson:
Maria Heudorf, projektledare
073-381 09 59