Robotlyftet

Robotlyftet är ett numera avslutat projekt som gav stöd till automatisering för små och medelstora industriföretag.

Ett resultat av Robotlyftet är följande utbildningar, som fortfarande är tillgängliga.

  • Beställarkompetens för organisationens beslutsfattare.
  • Utbildning i omställning för medarbetare i produktion.

Klicka här för att läsa mer om projektet på IUC Sveriges hemsida.

Klicka här för att läsa mer om projektets utbildningar