Hållbarhet

Oavsett om ni bara påbörjat ert hållbarhetsarbete eller kommit långt i det så är du välkommen att ta kontakt med Livsmedelsutveckling Sydost. Alla initiativ är välkomna. Att utvecklas inom hållbarhet kan handla om att se över de egna processerna till att utveckla mer hållbara produkter oavsett vilket så innebär det ökad konkurrenskraft.

Hör av dig till Livsmedelsutveckling Sydost på

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Anna Carin Pålsson

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 90 40