Kompetenslyft 2.0

Kompetenslyft 2.0 syftar till att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom Kalmar län genom livslångt lärande. Detta genom att erbjuda behovsstyrda utbildningsinsatser till anställda i branscherna.

ESF-projektet Kompetenslyft 2.0 kommer även stödja företag och verksamheter genom strukturerad kompetenskartläggning för att möjliggöra långsiktig planering av kompetensutveckling och insatser med en hållbar framtid i åtanke. Målet är att säkra långsiktig kompetensförsörjning för industrinära företag och offentlig sektor, genom strategisk och strukturell kompetensutveckling för befintlig personal.

Projektet fokuserar på att en verksamhet behöver olika nivåer av kompetenser – grundnivå, påbyggnadsnivå och avancerad nivå – och kommer att genomföra kompetensutveckling för deltagande företag och verksamheter baserat på en strategisk plan enligt denna kompetenstrappa.

Projektet pågår under 3 års tid med start i januari 2024 och kommer att genomsyras av ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv, som på så sätt kan bidra till att kvinnor och män, oavsett bakgrund, får en stärkt ställning på arbetsmarknaden.

Projektgruppen består av 3 noder:
• Oskarshamn
• Kalmar
• Västervik

 

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till oss:

Utbildningsadministratör YH

0730-80 04 48

Gunilla Birgemo

Utbildningsadministratör YH

Kontaktuppgifter

  • 0730-80 04 48