Vill du göra en automationsresa?

Eller se över möjligheterna att robotisera produktionen?

VI ERBJUDER:
Snabbspåret – Förutsättningsstudie med omfattande
analys av nuvarande produktionsprocessen, fokus på
automation och robotisering.

Komplett förutsättningsstudie – Fördjupad analys av
affärsmodellen och produktionsprocessen

Stöd att söka konsult-, automations- eller omställningscheck

Kunskapseminarier inom robotik och Internet of Things.

 

Fram till den 31/8 2023 finns förmånligt stöd att söka för små och mellanstora företag. Vi hjälper dig hela vägen!

Om du vill veta mer

Hör av dig till Magnus om du vill veta mer.

Industricoach

076-195 89 59

Magnus Petersson

Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 076-195 89 59