Projektet avslutades hösten 2023.

Vill du göra en automationsresa?

Eller se över möjligheterna att robotisera produktionen?

VI ERBJUDER:
Snabbspåret – Förutsättningsstudie med omfattande
analys av nuvarande produktionsprocessen, fokus på
automation och robotisering.

Komplett förutsättningsstudie – Fördjupad analys av
affärsmodellen och produktionsprocessen

Stöd att söka konsult-, automations- eller omställningscheck

Kunskapseminarier inom robotik och Internet of Things.

 

Fram till den 31/8 2023 finns förmånligt stöd att söka för små och mellanstora företag. Vi hjälper dig hela vägen!