Matsvinnsupprop

Skapas en restprodukt i er livsmedelsproduktion som skulle kunna tas tillvara?

Livsmedelsutveckling Sydost arbetar för att utveckla livsmedelsnäringen. Vi vill med detta upprop komma i kontakt med verksamheter som har en restprodukt, men även företag som vill ta vara på en restprodukt eller ett överskott. Det kan vara alltifrån pressrester till spillvärme – och allt där emellan.

Livsmedelsrester kan komma till nytta som råvara i en annan produktion till att användas i till exempel foderproduktion. Det kan vara tillfälligt överskott eller en kontinuerlig restprodukt som kan utgöra en värdefull resurs. Möjligheterna är många.

Har du lök, potatis eller jordgubbar som blir kvar på åkern? Eller har du en produktion där du kan ta emot råvaror som sorteras ut i det vanliga flödet? Hjälp oss att arbeta för ökad cirkularitet i den regionala livsmedelsproduktionen.

Hör av dig om du har en restprodukt, är i behov av en restprodukt eller har utvecklingsidéer inom detta område på

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Anna Carin Pålsson

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 90 40