Kompetenslyft Kalmar län

Genom satsningen erbjuds kompetensutveckling till en hel bransch under närmare två års tid. Målgruppen, dvs. tillverkningsföretagen, återfinns över länet och många har drabbats hårt av pandemin.

Projektet Kompetenslyft Kalmar län startade våren 2021 och kommer pågå under 2 år. Det ett omfattande projektsamarbete mellan IUC i Kalmar län, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling samt Campus Västervik.

Kompetenslyft Kalmar län ger oss möjlighet att kompetensutveckla våra medarbetare samt påverka innehållet i utbildningsinsatserna. Det skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter.

– Håkan Hjalmarsson, koncernchef för Be-Ge-koncernen.

Projektet formas utifrån deltagarnas önskemål. Satsningen finansieras av Europeiska socialfonden och Region Kalmar län.

Kompetenslyft Kalmar län

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anders Olofsson om du vill veta mer om Kompetenslyft Kalmar län.

Projektledare

0708-62 59 90

Anders Olofsson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0708-62 59 90