Kompetenslyft Kalmar län

 

Projektet avslutades våren 2023.

Genom satsningen erbjuds kompetensutveckling till en hel bransch under två års tid. Målgruppen, dvs. tillverkningsföretagen, återfinns över länet och många har drabbats hårt av pandemin.

Erbjudandet

Genom Kompetenslyft Kalmar län erbjuds anställda i industrin utbildning. Projektet identifierar tillsammans med företagen behov av kompetensutveckling och arrangerar sedan utbildningar som svarar mot önskemålen. Detta innebär att utbudet varierar över tid.

Klicka här för att läsa mer om aktuella utbildningar

Projekttid och finansiering

Projektet Kompetenslyft Kalmar län startade våren 2021 och pågår under 2 år. Det är ett omfattande projektsamarbete mellan IUC i Kalmar län, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling samt Campus Västervik. Satsningen finansieras av Europeiska socialfonden och Region Kalmar län.

 

Kompetenslyft Kalmar län ger oss möjlighet att kompetensutveckla våra medarbetare samt påverka innehållet i utbildningsinsatserna. Det skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter.

– Håkan Hjalmarsson, koncernchef för Be-Ge-koncernen.

Kompetenslyft Kalmar län