Erbjudanden

IUC har ett antal olika erbjudanden som fokuserar på ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling.

Erbjudanden finns både inom ramen för våra olika uppdrag och projekt men även utanför dessa. Aktuella erbjudanden varierar över tid och listas nedan. En utförligare beskrivning av respektive erbjudande ges även i menyn ovanför.

Webbutbildningar

Utbilda dig digitalt, när du vill, vart du vill!

I samarbete med med Diploma utbildning erbjuder vi våra medlemsföretag att teckna prisvärda licenser för webbutbildning. Det finns utbildningar inom många olika områden. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.

Webbportalen

Finansiellt stöd

Det finns goda möjligheter till medfinansiering från det offentliga stödsystemet. Som exempel kan nämnas ALMI, Region Kalmar län och Länsstyrelsen.

Vi hjälper gärna till med lotsning eller med en ev. ansökan.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet

Digitalisering

Effektivisera dina processer och öka din konkurrenskraft genom ökad digitalisering!

Du får hjälp av en digitaliseringscoach i 20 timmar för individuell coachning anpassat till ditt företags behov. Det kan handla om att ta fram handlingsplaner och/eller konkret arbete i syfte att flytta fram positionerna i företagets digitaliseringsarbete.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.

IUC folder 1
Assembly line

Produktionsutveckling

Coachning i produktionsutveckling som konkretiserar åtgärder, i såväl det kortare som längre tidsperspektivet, för att stärka företagets produktionsförmåga i dagens och en förväntad framtida konkurrenssituation.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.

Expertstöd

Vi kan erbjuda coachning och affärsutveckling inom en rad olika områden.

För såväl industri- som livsmedelsföretag.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.