Erbjudanden

IUC har ett antal olika erbjudanden som fokuserar på ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling.

Erbjudanden finns både inom ramen för våra olika uppdrag och projekt men även utanför dessa. Aktuella erbjudanden varierar över tid och listas nedan. En utförligare beskrivning av respektive erbjudande ges även i menyn ovanför.

Webbutbildningar

Utbilda dig digitalt, när du vill, vart du vill!

I samarbete med med Diploma utbildning erbjuder vi våra medlemsföretag att teckna prisvärda licenser för webbutbildning. Det finns utbildningar inom många olika områden. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.

Webbportalen

Finansiellt stöd

Det finns goda möjligheter till medfinansiering från det offentliga stödsystemet. Som exempel kan nämnas ALMI, Region Kalmar län och Länsstyrelsen.

Vi hjälper gärna till med lotsning eller med en ev. ansökan.

Klicka här för att läsa mer om erbjudandet