Byggnadsingenjör – produktionsledare

Byggbranschen har behov av ledare på olika nivåer. Den här utbildningen ger dig verktygen att axla rollen som ledare på en byggarbetsplats. Utbildningen är bred och ger dig rika möjligheter till kontakt med konsulter inom branschen som gärna delar med sig av erfarenheter och kunskap.

400 YH-poäng, ca 2 år

Efter examen kommer du kunna arbeta i roller som Byggnadsingenjör, Byggproduktionsledare, Arbetsledare byggproduktion, Kalkylator byggproduktion, Byggarbetsmiljösamordnare, Byggtekniker, Byggnadsinspektör m.m.
I utbildningen ingår LIA (lärande i arbete), som ger dig praktisk yrkeserfarenhet under studietiden.

Jag tycker att det är viktigt att skapa underlag för behovet av Produktionsledare i framtiden, då det redan idag är en brist. Det är viktigt med kompetenta resurser och vi har ständigt behov av att rekrytera bra medarbetare samt utöka mångfalden i branschen

– Thomas Leijon, Skanska Sverige AB, Kalmar.

Utbildningens innehåll:

 • Byggteknik och hållbart byggande, 30 YH-poäng
 • Konstruktionsteknik och matematik, 25 YH-poäng
 • Byggprocessen, 20 YH-poäng
 • Ledarskap och kommunikation, 25 YH-poäng
 • LIA 1, 30 YH-poäng
 • Eget projekt – husbygge, 60 YH-poäng
 • Byggarbetsplatsens organisation och logistik, 20 YH-poäng
 • Produktionsekonomi, 25 YH-poäng
 • LIA 2, 40 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik och bygglagstiftning, 20 YH-poäng
 • Betong klass II- Platsgjutning, 10 YH-poäng
 • Miljö- och kvalitetsarbete samt arbetsmiljö, 15 YH-poäng
 • Fuktsäkerhet, 15 YH-poäng
 • LIA 3, 55 YH-poäng
 • Examensarbete, 10 YH-poäng

Klicka här för en komplett kurssammanställning (pdf)

Behörighet

Du är behörig om du:

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda antagningskrav:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
– Bygg och anläggning 1
– Bygg och anläggning 2

Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet (minst halvtid) från byggbranschen, eller närliggande bransch. (Tjänstegrad multiplicerad med tjänstgöringstiden ska motsvara två år minst 50 %).

Reell kompetens prövas så att vi inte utesluter någon.

Studietakt: Heltid
Studieort: Kalmar
Antal platser: 25

Utbildningens Ledningsgrupp

Conservator, Projektbyggaren AB, Skanska Sverige AB, Atrio Arkitekter, PEAB Sverige AB, P&E Fastigheter, Byggföretagen AB, NCC Sverige AB, Multibygg Sydost AB, Arbetsförmedlingen, Lars Kaggskolan, Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss vid frågor om utbildningen!

Utbildningsadministratör YH

0730-80 04 48

Gunilla Birgemo

Utbildningsadministratör YH

Kontaktuppgifter

 • 0730-80 04 48

Utbildningsledare YH

Elisabeth Steglander (tjänstledig)

Utbildningsledare YH

Kontaktuppgifter

Yrkeshögskolan
IUC i Kalmar län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

0730-80 04 48