Omvärldsbevakning

Omvärldsbrev
Livsmedelsutveckling Sydost hjälper dig att få koll på omvärlden. Anmäl dig till vårt omvärldsbrev Trender, Nyheter & Forskning som vi ger ut ungefär 1 gång per månad.

Är du mottagare av omvärldsbrevet och har synpunkter på innehållet? Tveka inte att höra av dig till oss om det är något område som du vill ha mer av i Trender, Nyheter & Forskning.

Anmäl dig till Trender, Nyheter & Forskning

Senaste omvärldsbrevet                                    Tidigare Omvärldsbrev

 

Branschforum livsmedel
Rätt kompetens på rätt plats är nyckeln till fortsatta investeringar inom lantbruket och för en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. För att Sverige fortsatt ska kunna stärka en trygg livsmedelsindustri krävs att fler söker sig till branschen. Vi behöver därför se till att det är en intressant bransch även för de generationer som kommer. Men hur gör vi för att säkra kompetensen?

Ta del av rapporten från branschforum livsmedel där representanter från Jönköpings-, Kronobergs och Kalmar läns livsmedelsnäring diskuterade framtidens kompetensförsörjning.

Branschforum livsmedelsrapport 2023

 

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Anna Carin Pålsson

Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 90 40