Techfokus – IoT, AI och Automation

Campus Västervik

21 mars 12.00-15.00

Anmäl här
Techfokus – IoT, AI och Automation
Campus Västervik
21 mars 12.00-15.00

Välkommen till Techfokus – IoT, AI och Automation, på Campus Västervik, torsdagen 21/3 med start kl. 12.00. Under den här eftermiddagen kommer du få inspiration och tips på hur du som företagare kan använda tekniska lösningar i din verksamhet med särskilt fokus på Internet of Things (IoT), datadriven utveckling, automatisering och digitalisering.

Du kommer få träffa forskare och ingenjörer från de projekt som genomförs på Linnéuniversitet tillsammans med företag som deltagit i projekten. Genom att lyfta goda exempel och visa inspirerande lösningar avseende datadriven utveckling, IoT och automatisering vill projekten visa vilka möjligheter som finns inom:

Automatisering och digitalisering
Projektet erbjuder insatser inom automatisering och digitalisering för tillverkningsindustrin för att stärka graden av innovation samt ge ökad tillgång till tillämpad forskning och på så sätt öka produktiviteten och konkurrenskraften. Projektet genomförs i samarbete med IUC Kalmar län, Campus Ljungby och EPIC – Innovation technology center. Från IUC finns vi på plats för att berätta mer om projektet.

AI och HPC (High Performance Computing)
Projektet ger små och medelstora företag i Linnéregionen möjlighet att öka sin datadrivna förmåga med stöd av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC).

Internet of Things (IoT)
Projektet arbetar för att utveckla ett väl etablerat nätverk med företag i Linnéregionen som kan dra nytta av varandras kompetens och produkter inom Internet of Things (IoT).

 

Sista anmälningsdag: 14/3
Tänk på att platserna är begränsade så vänta inte med att anmäla dig.

Varmt välkommen!

Anmäl här

Aktiviteten anordnas av Linnéuniversitetet genom projekten HPC för SMF, IoT-lab för SMF 2.0 och Smart-DAT som finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Aktiviteten genomförs i samarbete med Campus Västervik.

Projekten finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen