Klimatfrukost med tema mobilitet

Kalmar slott

Tisdag 27 februari 07:45–9:00

Anmäl här
Klimatfrukost med tema mobilitet
Kalmar slott
Tisdag 27 februari 07:45–9:00

Så kan du resa och transportera
smidigare med mindre klimatavtryck.

Program i korthet:

  • Hållbar mobilitet i Kalmar kommun – vad innebär det?
  • Att jobba med rätt saker och bli konkret
  • Renare och justare miljö och resultat med fossilfria byggentreprenader
  • Våra bästa hands-on-tips för en hållbar mobilitet
  • Lokalt klimatkontrakt och avslut

Hålltider:
07.45 Mingel och frukost
08.00 – 09.00 Talare

Läs mer här:
Pdf-inbjudan Klimatfrukost

Anmäl dig här!
(Senast 25 feb)

Välkommen!

Arrangör: Kalmar kommun i samarbete med Viable cities, Energimyndigheten, Energikontor Syd.

 

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen