Campus Ljungby, Träcentrum Nässjö, IUC Kalmar län och STORK

Inköpsstrategi del 2, seminarium

Digitalt eller på Garvaren i Ljungby

27 okt kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Campus Ljungby, Träcentrum Nässjö, IUC Kalmar län och STORK
Inköpsstrategi del 2, seminarium
Digitalt eller på Garvaren i Ljungby
27 okt kl. 13.00-16.00

Med kunden i fokus, för ökad lönsamhet – steg 2

Vill du utveckla företagets inköpstrategier och på så sätt stärka positionen som flexibelt och kundanpassat företag? Vill du skapa en konkurrenskraftig samverkan med era kunder och leverantörer? I detta seminarium får du en fördjupning om metoden för kunddifferentierat inköp.

Kursinnehåll
I första delen av kursen gavs en överblick över kundfokuserade inköpsstrategier och metoden för kunddifferentierat inköp. I denna andra del förklaras varje ingående steg i metoden för kunddifferentierat inköp mer ingående och deltagarna får öva på att differentierade de ingående komponenter i en egen slutprodukt utefter ledtid, kundorienterings- och kundanpassningsgrad.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med inköp, logistik, produktutveckling eller produktion på ett tillverkande företag.

Kursledare
Jenny Bäckstrand – forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping samt Träcentrum i Nässjö.

För mer information, läs här.

För anmälan, klicka här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen