Digital utbildning i livsmedelshygien, 4+11 nov

Digitalt

4 och 11 nov kl. 8.00-12.00

Anmäl här
Digital utbildning i livsmedelshygien, 4+11 nov
Digitalt
4 och 11 nov kl. 8.00-12.00

Hej du som jobbar med livsmedel!
Nu erbjuder vi en digital kurs i Livsmedelshygien

Kursen genomförs som lärarledda webbseminarier vid två tillfällen á 4 tim. Utbildningen genomförs av Anticimex och ger möjlighet till ett kursdiplom. Aktiviteten erbjuds genom Livsmedelsutveckling Sydost.

Kursen omfattar följande två tillfällen: 4 nov kl. 8-12 samt 11 nov kl. 8-12.

Utbildningen subventioneras av Livsmedelsutveckling Sydost. Kostnad per deltagare: 225 kr + moms.

För mer information samt anmälan, läs här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen