Digital final i projekt KLiVET

Digitalt

29 september 10.00 -11.00

Digital final i projekt KLiVET
Digitalt
29 september 10.00 -11.00

Klivet bjuder in till en digital final av projektet 29 september 10.00 -11.00

 

AGENDA

  • Omvärldsanalys
  • Varför ditt team behöver bemästra hållbar utveckling och EU:s nya CSRD
    Som ett stort steg mot etableringen av ett nytt hållbarhetsrapporteringssystem i Europa antog EU-parlamentet förra året Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Reglerna börjar gälla från början av 2024 för stora företag av allmänt intresse med över 500 anställda, följt av företag med mer än 250 anställda eller 40 miljoner euro i intäkter 2025, och börsnoterade små och medelstora företag 2026. Är ni redo för 2027?
  • Några fantastiska kliv
    Det är viktigt att kontinuerligt rapportera och kommunicera sina framsteg mot de globala målen och en hållbar utveckling för att bättre förstå och möta behoven hos sina intressenter, vi får ta del av ett par hållbarhetslöften som tydligt beskriver detta hos företag som tagit Klivet.
  • Vad mer kan vi göra?
  • Stöd vid insatser som stärker länets utveckling

Anmälan gör du genom att skicka ett mail till (zoomlänk skickas ut dagen innan)!

Välkomna!

Vänligen Helena och Sophie

Kontakta mig för mer information:

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

0761-85 45 80

Helena Tinnert

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

  • 0761-85 45 80

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen