Projektledare

0708-62 59 90

Anders Olofsson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0708-62 59 90

Webbutbildningar

Utbilda dig digitalt, när du vill, vart du vill!

I samarbete med med Diploma utbildning erbjuder vi medlemsföretag att teckna prisvärda licenser för webbutbildning. Det finns utbildningar inom många olika områden. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig.

Utbildningsområden

Affärsutveckling CSR och Horisontella principer
Företagsekonomi Försäljning
HR IT
Kvalitetsteknik Lean/Förbättrningsarbete
Ledarskap Marknadsföring
Produktionsteknik Projektledning
Språk Styrelsearbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete Övrigt

Kostnad

2 160 kr exkl. moms för en 1-års licens. Gäller för IUC i Kalmar läns ägare och medlemmar.

Klicka här för att köpa din licens.

Klicka här för att bli medlem hos IUC i Kalmar län