Expertstöd

Vi kan erbjuda stöd från coacher inom en rad olika områden. Coacherna har en bred kompetens och ett akademiskt djup.

Expertstöd till livsmedelsföretag

För närvarande erbjuder vi subventionerat expertstöd inom följande områden. OBS: Vid intresse tar du fr.o.m. september 2022 kontakt med IUC:s vd Håkan Muhr på telefon 0730-89 50 70 (inte Carina som anges som kontaktperson i pdf:erna).

  1. Mentorskap inom affärsutveckling med Anders Lycksäter, Celavi
  2. Ekonomistyrning inom restaurang med Eva Hultqvist, Galepo Restaurangkonsult (Här berättar Café Hos oss om sitt samarbete med Galepo. 1,5 min.)
  3. Rådgivning inom export med Anders Holm, Borkan Business Partner
  4. Livsmedelshygien med Anna Blücher, Per Nilsson (Profox) och Anticimex

Pris och omfattning

Livsmedelsutveckling Sydost bekostar ca 80 % av stödets värde. En mindre egeninsats ingår därmed. Läs mer via respektive länk.

Hör experterna själva berätta om sina erbjudanden

Vill du höra våra experter berätta om vilka erbjudanden som det går att ta del av genom projektet? Här är en länk till den digitala träffen med Livsmedelsutveckling Sydost 26 januari 2022.

Strategisk coachning till industriföretag

Subventionerad behovsanpassad coachning till industriföretag. Coachning kan väljas inom tre olika områden.

  1. Affärsutveckling
  2. Hållbar produktion
  3. Ägarstrukturer

Pris och omfattning

  • 3 000 kr exkl. moms (ord. 24 000 exkl. moms)
  • 24 timmar
IUC folder 1

VD

0730-89 50 70

Håkan Muhr

VD

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 50 70