Produktionsutveckling

IUC i Kalmar län erbjuder coachning i strategiarbete inom produktionsutveckling. Coachningen konkretiserar åtgärder, i såväl det kortare som längre tidsperspektivet, för att stärka företagets produktionsförmåga i dagens och en förväntad framtida konkurrenssituation. Den ordervinnande konkurrensfaktorn fokuseras och utgör grunden för ett antal åtgärdsförslag.

Se gärna filmen nedan där företag som genomgått coachning berättar om sina erfarenheter.

Erbjudandet omfattar tre delmoment

  1. Förberedande insatser (1 dag)
  2. Genomförande av analys vid aktuellt företag (1 dag)
  3. Framtagning och presentation av resultat (1 dag)

Kostnad

Kostnaden är 24 900 kr exkl. reseomkostnader och moms.
IUC hjälper gärna till att undersöka om insatsen kan delfinansieras av en konsultcheck via Region Kalmar län.