Projektledare och Nodansvarig Robotlyftet Småland och öarna

0730-89 01 04

Stefan Karlsson

Projektledare och Nodansvarig Robotlyftet Småland och öarna

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 01 04

Automation och robotisering

Bli redo för automation via insatser från Robotlyftet!

Automationscheck á 150 000 kr

Behöver ni förbereda er för en investering i automation och/eller robotteknik? Ni kan få stöd för insatsen via en automationscheck. Vi stöttar er i ansökan som görs hos tillväxtverket.

Förutsättningsstudie

För att ansöka om en Automationscheck behöver ni först göra en kartläggning och analys av er produktionsprocess och affärsmodell. Ni kan välja att ta hjälp av oss eller göra det på egen hand.

Utbildningar

Robotlyftet erbjuder i samverkan med socialfondsprojektet Automation och Robotik utbildningar. Två utbildningar finns:

  • Beställarkompetens för organisationens beslutsfattare.
  • Utbildning i omställning för medarbetare i produktion.

Produktionslyftets startprogram

Produktionslyftets startprogram med inriktning mot automation. Med Lean som grund arbetar företaget för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Seminarier

Robotlyftet erbjuder även seminarier och automationsexpon i syfte att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora tillverkande industriföretag.

Klicka här för att läsa mer om det kompletta erbjudandet från Robotlyftet.

Erbjudandet om automationscheck gäller tom 30 juni 2021, övriga delar pågår hela 2021.