Omställningslyftet hjälper företag att ställa om

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar samhällsutveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.
Projektet bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom ett team av affärsutvecklare, experter och forskare.
Ambitionen är att fler små och medelstora företag ska få mer kunskap om klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder samt ökad egen förmåga till fortsatt förnyelse.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Omställningslyftet kommer bl.a. att erbjuda behovsanalyser, workshops och startprogram som hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns.

Exempel på aktiviteter/möjligheter inom Omställningslyftet:
• Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att inspirera och att identifiera behov.
• Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
• Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
• Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
• Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
• Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimat- smart affär. Fokus på värde- skapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

Om du vill veta mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Projektledare

0708-62 59 90

Anders Olofsson

Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 0708-62 59 90

VD

0730-89 50 70

Håkan Muhr

VD

Kontaktuppgifter

  • 0730-89 50 70