YH-utbildningen, ett vinnande koncept för alla parter!

Den 10 juni i år tog eleverna på den tvååriga Yrkeshögskoleutbildningen Byggnadsingenjör – produktionsledare sin examen. Samtliga har nu sysselsättning inom sitt utbildningsområde, vilket är oerhört glädjande.

IUC i Kalmar län driver sedan ett tag tillbaka den uppskattade YH-utbildningen Byggnadsingenjör – produktionsledare, med målet att utbilda ledare inom byggbranschen. Utbildningen är efterfrågad av branschen, och studierna är nära kopplade till praktik och branschfolk.

I samband med examen i juni 2022 har samtliga studerande sysselsättning. Antingen har de erbjudits fortsatt anställning på de företag där de har gjort sin praktik, eller så har de fortsatt inom branschen i egen regi som egna företagare.

Utbildningen startar igen till hösten. Läs mer och hör tidigare studenter berätta om sina erfarenheter här.

Utbildningsadministratör YH

0730-80 04 48

Gunilla Birgemo

Utbildningsadministratör YH

Kontaktuppgifter

  • 0730-80 04 48

Utbildningsledare YH

Elisabeth Steglander (tjänstledig)

Utbildningsledare YH

Kontaktuppgifter

Dela via

Allmänt

Vi söker nya medarbetare

IUC Kalmar län söker två nya medarbetare som vill vara en del i vårt arbete med att utveckla industrin i…

5 september, 2023 — Lästid 1 min

Allmänt

Branschforum Livsmedel – tema kompetensförsörjning

Varmt välkommen att delta på branschforum för Livsmedelsnäringen med fokus på kompetensförsörjning i Vetlanda den 17 oktober. Vilka behov av…

12 september, 2023 — Lästid 1 min

Allmänt

IUC Kalmar län i samverkan med Tillväxt Gotland beviljas nära 14 miljoner för arbete med hållbar utveckling

Syftet är att stötta små och medelstora företag i Kalmar län och på Gotland i arbetet med omställning av sina…

3 juli, 2023 — Lästid 1 min

Allmänt

Digital final i projekt KLiVET

Klivet bjuder in till en digital final av projektet 29 september 10.00 -11.00   AGENDA Omvärldsanalys Varför ditt team behöver…

11 september, 2023 — Lästid 1 min