Integrera cirkularitet i er affärsstrategi

Varvsholmen, Kalmar

24 april 8.00-13.00

Integrera cirkularitet i er affärsstrategi
Varvsholmen, Kalmar
24 april 8.00-13.00

När hållbarhet och cirkularitet är integrerat i vårt dagliga arbete blir det självklart vad vi ska prioritera. Välkommen till en workshop där vi fokuserar på att tillsammans jobba ”hands on” med hur ni kan integrera cirkularitet i ert företags affärsstrategi. Workshopen är helt kostnadsfri och vi träffas för att i dialog komma framåt.

Fokus för denna förmiddag kommer vara att upptäcka nya möjligheter och finna era argument inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi med de globala målen som verktygslåda. Ni kommer även få möjlighet att diskutera hur ni kan prioritera cirkulära insatser genom att sätta upp smarta mål.

Denna workshop är baserad på SDG Compass (Sustainable Development Goals) och vi kommer tillsammans:

Göra en nulägesanalys – för att veta vart man ska behöver man veta var man varit.
Lära oss mer om hållbar utveckling på ett inkluderande, lekfullt och strukturerat sätt
Definiera er värdekedja och titta på er positiva och negativ påverkan
Prioritera ert arbete
• Vi avslutar med att gå igenom SMARTA mål

För att få ut mesta möjliga av denna workshop önskar vi även att ni gör ca 15 minuters förberedelse (mer info kommer vid anmälan). För att förankra det arbete ni gör i er verksamhet blir det sedan er uppgift att tillsammans med ett beslutande forum sätta SMARTA mål till era prioriterade områden.

Uppföljningsmöte hos ert företag
Efter workshopen kommer vi att boka in ett uppföljningsmöte hos ert företag i syfte att skapa en tydlig handlingsplan med aktiviteter kring de områden ni valt att prioritera samt guida er i integreringen av dessa aktiviteter för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete.

Workshopen leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa hållbar tillväxt genom minskat resursuttag.

Vi bjuder på kaffe och fralla när ni kommer och inleder med frukostmingel innan vi kör igång workshopen kl. 8.30. Efter workshopen avslutar vi med en gemensam lunch som ger möjlighet att fortsätta diskussionen och knyta nya kontakter.

För vem? I denna workshop vänder vi oss i första hand till industriföretag som är intresserade av att ställa om till cirkulära affärsmodeller. (Ni kan med fördel vara 2-3 personer från samma företag om ni har möjlighet.)

Tid: onsdag 24 april 08.00-13.00 (lunch 12-13)
Plats: Varvsholmen Kalmar, lokal ”Inblicken”
Anmälan: senast 19 april
Begränsat antal platser – vänta inte med att anmäla dig!

Seminariet är helt kostnadsfritt.*

Anmäl dig till: 
(Vid anmälan, meddela eventuella allergier.)

*Om du har anmält dig och uteblir utan att avanmäla tar vi ut en avgift på 350 kr.

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som
ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat
av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och
Region Kalmar län.


Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen