IUC Kalmar län stöttar dig i ditt hållbarhetsarbete!

IUC Kalmar län har nu utökade möjligheter att hjälpa företagen i sitt hållbarhetsarbete. Vi intervjuar Helena Tinnert, sakkunnig inom hållbarhet och cirkulär ekonomi, som har i uppdrag att stötta företagen i detta arbete.

Hej Helena! Du stöttar länets industriföretag i deras hållbarhetsarbete genom IUC Kalmar län. Varför?

– Kraven på hållbar utveckling ökar, inte minst när det gäller hållbar upphandling. I förändringsarbetet för ökad hållbarhet måste företaget visa att man tar hänsyn till Agenda2030, dvs. FN:s globala mål för hållbar utveckling, och att de är integrerade i verksamhetens alla processer. Vi på IUC vill vara en resurs för länets företag även inom hållbar utveckling och här kan jag bidra med svar på frågan Hur?

Vilka möjligheter innebär detta för företagen?

– De globala målen är hela världens utmaning och samtidigt företagens möjlighet att framtidssäkra sin verksamhet. Just nu har vi två större projekt med fokus på hållbarhet som företagen är välkomna att delta i. Det ena handlar om robusta leverantörskedjor, strategiska inköp och nya affärsmodeller, det andra om förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, hantera krav på ökad hållbarhet och implementera ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan.

Vad innebär detta för det enskilda företaget?

– Vi kan hjälpa företaget att få bättre koll på sin värdekedja, samt se vilken positiv och negativ påverkan företaget har. Utifrån det kan företaget prioritera sitt arbete mot uppsatta hållbarhetsmål. Vi kan hjälpa företagen att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling och påbörja sin resa mot en mer cirkulär ekonomi. Och inte minst kvalificera sig för hållbar upphandling så att man kan fortsätta skapa tillväxt med kvalitet, samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling.

Har du några konkreta tips till företagen?

– Fokusera på er värdekedja och visa hur ni arbetar med hållbarhet inom företaget. Presentera er affärsmodell så att det blir tydligt att den ligger i linje med era intressenters intressen. Och slutligen; agera, och sträva efter att vara en förebild för andra!

Hur gör man om man vill veta mer, eller få stöd genom IUC?

– Ta en direktkontakt med någon av oss, så berättar vi mer. Mig når man bäst på . Här på hemsidan finns också mer information om aktuella erbjudanden och projekt.

Läs mer om aktuella projekt

Dela via

Gula ärtor

Allmänt

Mjöl på gul ärta - nu är vi nära!

Att mala mjöl på ärta är krångligare än det låter. I flera år har forskare och företag varit överens om att…

30 november, 2021 — Lästid 2 min

Allmänt | Nyheter

Svensk industri visar stor vilja att satsa på utveckling

Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

28 april, 2021 — Lästid 1 min

Kompetens

Allmänt | Nyheter

Nu startar omfattande kompetenssatsning för länets industriföretag

Under våren startar Kompetenslyft Kalmar län, en omfattande satsning på kompetensutveckling under närmare två års tid. Målgruppen, dvs. tillverkningsföretagen, återfinns…

27 april, 2021 — Lästid 1 min

Allmänt | Nyheter

Livsmedelsutveckling Sydost - nu en del av IUC Kalmar län

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, nya samarbeten och innovativ produktutveckling inom livsmedel. Satsningen vänder sig…

30 november, 2020 — Lästid 1 min