Hållbar vattenanvändning

Nu utreds lösningar för att använda vattnet i Vimmerby kommun på ett mer hållbart sätt. Ett nytt projekt, med fokus på att undersöka möjligheterna att återanvända spillvatten från industrierna i Vimmerby är i full gång. 

Vimmerby kommun, VEMAB, Arla Foods, Åbro Bryggeri, Mercatus Engineering, ADVEN, Region Kalmar län, SGU, Linnéuniversitetet och IUC Kalmar län deltar i projektet som leds av experter från forskningsinstitutet RISE.

Syftet är att minska belastningen på Vimmerbys dricksvattenresurser. Det ska göras genom att hitta cirkulära lösningar för att återanvända industriellt spillvatten och bygga upp en vattensymbios mellan industrin och samhällssektorn. Som en del i uppstartsfasen har två workshops genomförts, en hos Arla Foods och en på Vimmerby Energi och Miljö AB.

Så här i starten handlar det om att vi tillsammans kastar upp alla tankar på bordet, sorterar och bestämmer hur vi går vidare. En projektkoordinator från RISE leder arbetet, och det kommer att bli utredningar och fler workshops framöver, berättar Tommy Dahlgren, utvecklingschef på Vimmerby kommun.

Tobias Facchini, miljösamordnare på Region Kalmar län, säger att den första workshopen varit givande.

Vi har brainstormat kring olika typer av vattenlösningar och fått möjlighet att lyfta viktiga frågor. Genom att representanter från näringslivet deltagit har vi kunnat gå in i detaljer och diskutera konkreta, tekniska lösningar. Det har varit väldigt positivt, säger han.

Amir Sibachi, Operational Support Manager på Arla Foods och Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro Bryggeri, är också positiva till diskussionerna. Johannes Gutman menar att en säkrad vattentillgång är A och O för deras verksamhet.

Allt vi tillverkar har vatten som huvudingrediens. Därför är det viktigt för oss med en säkrad vattentillgång framåt – och att vattenkvaliteten består, säger han.

Lina Lindahl forskare på RISE och projektets koordinator är nöjd med hur arbetet i projektet har kommit igång.

Det är roligt att vara i ett rum där vi tillsammans löser komplexa frågeställningar genom att alla aktörer bidrar med sitt perspektiv och sin specifika kompetens. Extra värdefullt är att projektet utformats som ett tvillingprojekt där en liknande utredning även genomförs i Visby.

Projektet har möjliggjorts genom finansiering från Länsstyrelsen i Kalmar via Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt med stöd från Region Kalmar län.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta

Helena Tinnert
0761-85 45 80

Dela via

Allmänt

Spinova AB är ny medlem hos IUC Kalmar län

Vi välkomnar Spinova AB som nytt medlemsföretag hos IUC Kalmar län. Vi ser fram emot ett spännande samarbete framöver. Spinova…

14 maj, 2024 — Lästid 1 min

Allmänt

Axipto AB ny medlem hos IUC Kalmar län

Vi välkomnar Axipto AB som nytt medlemsföretag hos IUC Kalmar län. Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Allmänt

Nytt uppdrag med fokus på innovation för livsmedelsnäringen

IUC Kalmar län har fått i uppdrag att samordna nätverk för livsmedelsnäringen i syfte att utforma och genomföra insatser som…

13 maj, 2024 — Lästid 1 min

Allmänt

Scanias framtidsspaning lockade stor publik

Scanias framtidsspaning lockade stor publik till Linnéuniversitetet IUC Kalmar län bjöd in till en spännande eftermiddag tillsammans med ett av…

15 maj, 2024 — Lästid 1 min