IUC Sverige

IUC Sverige är koordinator för IUC-nätverket som består av 11 regionala IUC-bolag och 8 samverkanspartners. De självständiga bolagen samverkar för att ta till vara varandras erfarenheter och kompetenser.

Det här gör IUC Sverige:

  • Håller ihop IUC-nätverkets gemensamma nationella aktiviteter.
  • För en löpande dialog med myndigheter kring nationella utmaningar där IUC-nätverket kan vara en part som den ”företagsnärmaste” aktören.
  • Ansvarar och utvecklar löpande gemensamma metoder och verktyg.
  • Driver eller deltar i stora nationella satsningar, såsom Produktionslyftet, Produktion2030 och Robotlyftet.

Verksamheten leds av en styrelse utsedd av delägarna, dvs. de regionala IUC-bolagen, som presenteras närmare nedan.

Klicka här för att komma till IUC Sveriges hemsida.

 

Regionala IUC-bolag

IDC West Sweden AB
IUC Dalarna AB
IUC Halland AB
IUC i Kalmar län AB
IUC Norr AB
IUC Sjuhärad AB
IUC Stål & Verkstad
IUC Syd AB
IUC Väst AB
IUC Z-Group AB
Träcentrum i Nässjö

Samverkanspartners

Automation Region
Campus Ljungby
GTC Göteborgs Tekniska College
MITC Mälardalen Industrial Technical Center
Sandbacka Science Park
Skill
Techtank
Tillväxt Gotland

Svetsning

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas Isaksson om du vill veta mer om IUC nätverket.