Workshop: Datadrivna digitala tvillingar för smart industri

Linnéuniversitetet, Växjö

7 september 2023; 13:00-16:30

Anmäl här
Workshop: Datadrivna digitala tvillingar för smart industri
Linnéuniversitetet, Växjö
7 september 2023; 13:00-16:30

Linnéuniversitetet (datavetenskap, maskinteknik och matematik) förbereder en projektansökan för att etablera en forskningsprofil inom ”Datadrivna digitala tvillingar för smart industri” (se mer information nedan). Eftersom näringslivet bör vara aktivt involverat, med företag som skördar fördelar för sig själva, är syftet med workshopen att diskutera målen och förväntningarna för datadrivna digitala tvillingar med dig. Detta kommer att göra det möjligt för oss att få fram de industriella behoven/målen som ska behandlas i forskningsprofilen och att forma forskningsområdena av intresse därefter.

Dagordning

13.00 – 13.15: Välkommen

13.15 – 13.45: Introduktion ”Datadrivna digitala tvillingar för smart industri”

13.45 – 14.40: Deltagarnas presentationer (intressen & behov)

14.40 – 15.00: Paus

15.00 – 16.00: Deltagarnas presentationer (intressen & behov)

16.00 – 16.30: Diskussion och avslutning

workshop-datadrivna-digitala-tvillingar-for-smart-industri

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen