Inspirationsträff: Vattensmarta företag i Kalmar län

Oskarshamn, lokal meddelas senare

31 januari 2023, kl 09:30-15:00

Anmäl här
Inspirationsträff: Vattensmarta företag i Kalmar län
Oskarshamn, lokal meddelas senare
31 januari 2023, kl 09:30-15:00

Inspirationsträff: Vattensmarta företag i Kalmar län

Välkommen den 31 januari till en Inspirationsträff inom hållbar vattenanvändning riktad till företag i Kalmar län.

Träffen ger dig möjlighet diskutera hållbar vattenanvändning, vatteneffektivisering och återanvändning av vatten
med andra företag i Kalmar Län. Dagen kommer också bjuda på presentationer från företag om deras arbete,
inblick i kommande lagstiftning och resultat från intervjustudie med företag med mera.

Preliminärt program

  • Regional vattenförsörjningsplan och framtidens vattenutmaningar (Länsstyrelsen Kalmar län)
  • Kommande lagstiftning (RISE)
  • Företag presenterar sin resa mot vatteneffektivitet (Xylem, Lindbytvätten, fler företagsnamn publiceras inom kort)
  • Insikter från intervjustudie med företag
  • Erfarenhetsutbyte genom gruppdiskussioner

Tid: 31 januari 2023, kl 09:30-15:00

Plats: Oskarshamn, lokal meddelas senare

Bakgrund

Region Kalmar län, Formas, RISE och IUC Kalmar bjuder kostnadsfritt in till träffen som genomförs inom ett pågående projekt finansierat av Formas. Projektets fokus är att kartlägga och förstå svenska företags arbete med vattenbesparing och deras förutsättningar, hinder och incitament för hållbar vattenanvändning, för att utifrån det identifiera stöd och aktiviteter som kan underlätta företagens arbete.

Deltagare i träffen kommer ha möjlighet att påverka utformning av ett kommande större fortsättningsprojekt och att anmäla intresse för att medverka i detsamma.

Träffen är öppen för alla intresserade företag i Kalmar län.
Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan är 23 januari.

Kontakt

Maria Stegefors
Projektutvecklare


0480-44 83 99

Lina Lindahl
Forskare & Fokusområdesledare Hållbar vattenanvändning

010-516 56 86

Helena Tinnert
Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

076-185 45 80

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen