Vatten idag och imorgon!

Linnéuniversitetet Universitetskajen Hus Stella

20 april kl 14.30-16:00

Anmäl här
Vatten idag och imorgon!
Linnéuniversitetet Universitetskajen Hus Stella
20 april kl 14.30-16:00

Linnéuniversitetet Live den 20 april kl 14.30

Vatten idag och imorgon!

Klimatförändringar och extrema väderförhållanden, som regnstormar och torka, utgör en stor risk för vattenförvaltningen i många regioner. Dricksvatten blir en bristvara när grundvattnet torkar ut eller skadas. Men kommer denna värdefulla resurs att räcka i framtiden? Vilka utmaningar finns och hur kan vi lösa denna frågeställning gemensamt?

Hur hanterar regionens aktörer denna fråga? Vad görs på EU-nivå och hur kan vi påverka?

Under denna eftermiddag kommer vi först att få en presentation som kommer ge en översikt över aktuell kunskap och framtida utmaningar. Därefter kommer vi att få höra om de utmaningar som är kopplade till vattenbrist i större skala och hur frågorna hanteras på såväl EU som regional nivå. Vidare kommer vi att få höra om pågående projekt som rör detta ämne.

Medverkande:

  • Jörgen Forss, Linnéuniversitetet
  • Ingrid Palmblad – Örlander, Länsstyrelsen i Kalmar
  • Martin Broberg, Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS )

Panel:

  • Helena Tinnert, Industriellt Utvecklings Centrum i Kalmar län (IUC)
  • Tobias Facchini, Region Kalmar län
  • Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten
  • Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet
  • Martin Broberg, Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS )

Moderator: Valdete Hashani, samverkansrådgivare, avdelningen för Externa relationer.

Universitetskajen Hus Stella, Omnispace (anmälan längst ner till detta evenemang)

Varmt välkomna! Vi bjuder på kaffe och vatten.

Mer information och anmälan: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/linneuniversitetet-live-230420/

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen