Utbildning inom automation och robotisering. Omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar

Digitalt

Flera tillfällen; 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec

Anmäl här
Utbildning inom automation och robotisering. Omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar
Digitalt
Flera tillfällen; 19-20 okt, 16-17 nov, 14-15 dec

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag. Distans.

Utbildningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Arrangör: IUC Sverige
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.  
Plats: Online
Tid:
 Kl. 8:30 – 16:00 båda dagarna.

Datum: 
• Tisdag – onsdag den 19-20 oktober
• Tisdag – onsdag den 16-17 november
• Tisdag – onsdag den 14-15 december

För mer information och anmälan, klicka här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen