Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Digitalt, kostnadsfritt

23 november 2023; 09:00 - 12:00

Anmäl här
Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll
Digitalt, kostnadsfritt
23 november 2023; 09:00 - 12:00

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning. En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll.

På denna teknikworkshop kommer ni få lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3H, DFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

För vem?

Teknikworkshoppen är kostnadsfri och riktar sig till er som arbetar på tillverkande företag och är intresserade av ständig förbättring, analys av data, rotorsaksanalys och underhåll.

Föreläsare

Vi som håller i workshopen är:
Wilhelm Söderkvist Vermelin, RISE

Praktisk information

När: torsdag 23 november, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 21 november 2023

Frågor

Meila frågor till:

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen