Teknikworkshop: Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter

Digitalt, kostnadsfritt

29 november 2023; 09:00 - 12:00

Anmäl här
Teknikworkshop: Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter
Digitalt, kostnadsfritt
29 november 2023; 09:00 - 12:00

Automation har potential att förenkla och optimera materialhantering inom både orderplock och interntransporter med självgående vagnar. Men går det verkligen att automatisera alla delar? Finns det några särskilda moment i flödena där automation kan skapa både säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar?

Produktion2030, RISE och IUC Sverige välkomnar er till en kostnadsfri teknikworkshop om automatiserad materialhantering i produktionsmiljöer under ledning av Robin Hanson, docent vid Chalmers tekniska högskola med specialisering inom produktionslogistik och materialhantering.

Han leder teknikworkshoppen där ni får insikt i den senaste forskningen kring hur flexibla automationslösningar kan vara värdefulla, även för orderplock av mindre volymer. Ni kommer även att få ta del av studier som undersökt hur självgående truckar och vagnar kan bidra till bättre flöden och en mer välfungerande internlogistik.

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till dig som leder, utvecklar och optimerar ditt företags internlogistik. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och utbyta erfarenheter med andra företag.

Forskningen har genomförts i nära samarbete med ett flertal industriföretag, exempelvis Väderstad AB, CEJN AB, Scania AB, Volvo Lastvagnar AB, dvs från olika branscher och härrör från projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport, and Assembly). Projektet genomfördes inom forskningsprogrammet FFI och byggde bland annat vidare på resultaten från det tidigare Produktion2030-projektet AKTA.

Föreläsare

Vi som håller i workshopen är:
Robin Hanson, docent vid Chalmers, specialiserad på produktionslogistik och materialhantering.

Praktisk information

När: Onsdagen den 29 november, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 27 november 2023
Övrigt: Vi önskar att ni om möjligt är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av workshoppen.

Frågor

Meila frågor till:

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen