Teknikworkshop: 3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Digitalt, kostnadsfri

24 oktober kl. 9-12

Anmäl här
Teknikworkshop: 3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar
Digitalt, kostnadsfri
24 oktober kl. 9-12

Kostnadsfri workshop med fokus på additiv tillverkning. Under workshopen får du kunskap om vilka möjligheter additiv tillverkning och kan det stötta er utveckling av verksamheten. Välkommen på teknikworkshop!  

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling?

För att utnyttja additiv tekniks potential måste hänsyn tas till hela värdekedjan, inte minst design, simulering och efterbearbetning. Vi ger er glimtar om nuläget och möjligheter med additiv tillverkning och om testbäddarna vid RISE för additiv tillverkning i olika material. Vi orienterar er om pågående satsningar för ökad industriell additiv tillverkning och möjligheterna att använda testbäddar med utrustning och expertis för additiv tillverkning, nu och i framtiden.

För vem?

Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om additiv tillverkning och hur ditt företag kan börja eller fortsätta resan. Du får ökad förståelse och få ta del av företags erfarenheter och exempel.

Praktisk information

När: tisdag 24 oktober, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 20 oktober 2023

Frågor

Meila frågor till:

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen