Rådslag Regional Livsmedelsstrategi Kalmar län

Kalmarsalen, Kalmar

15 november 2023; kl. 09:00-15:00

Anmäl här
Rådslag Regional Livsmedelsstrategi Kalmar län
Kalmarsalen, Kalmar
15 november 2023; kl. 09:00-15:00

Onsdagen den 15 november är det dags för årets rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart.
Lyssna till föreläsningar i ämnet och bidra i gruppdiskussioner om hur vi arbetar vidare i Kalmar län.

Årets rådslag fokuserar på två aktuella och viktiga ämnen:

  • Nationell livsmedelsstrategi 2.0
  • Minskat matsvinn i hela kedjan

Syftet med rådslaget är att rapportera pågående aktiviteter inom den regionala livsmedelsstrategin samt att ha en dialog inför det framtida arbetet. Rådslaget är öppet för alla intresserade – företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch.

Välkomna!

Datum/tid: 15 november 2023 kl.09.00 – 15.00
Lokal: Kalmarsalen, Kalmar
Mötesform: Fysiskt möte, med gruppdiskussioner
Kostnad: Ingen avgift, men föranmälan krävs

Detaljerat program och länk till anmälan hittar du här

Läs mer om länets livsmedelsstrategi och handlingsprogram

Kontakta oss för mer information

Region Kalmar län
Carolina Gunnarsson
Miljösamordnare


0480-44 83 82

IUC Kalmar län
Anna Carin Pålsson
Industricoach Livsmedelsutveckling Sydost

0730-89 90 40

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen