Hur ställer vi om till cirkulära affärsmodeller?

Bredbandet 1, Varvsholmen Kalmar

12 mars 9.00-13.00

Hur ställer vi om till cirkulära affärsmodeller?
Bredbandet 1, Varvsholmen Kalmar
12 mars 9.00-13.00

Välkommen till ett nytt kunskapsseminarium där du lär dig mer om olika cirkulära affärsmodeller och hur ni kan integrera cirkularitet i er organisations affärsstrategi. Seminariet är helt kostnadsfritt och denna gång träffas vi för att främja dialog och skapa relationer.

Den cirkulära ekonomin tar itu med grundorsakerna till några av världens största utmaningar, från klimatförändringar till förlust av biologisk mångfald, föroreningar och avfall.

Seminariet ger en grund i hur man ställer om till cirkulära affärsmodeller, hur omställningen kan leda till nya affärsmöjligheter och hur kan ni komma i gång.

Du som deltagare får viktiga verktyg för att starta resan mot cirkulär omställning:

• Introduktion – ökade krav kring resursanvändning och cirkulär ekonomi
• Den cirkulära ekonomin och dess 3 principer – utmaning eller möjlighet?
• Cirkulära affärsmodeller – hur kan företag tänka?
• Kartlägg era resurser – hitta era argument för Cirkulär ekonomi
• Att se med cirkulära glasögon och driva innovation
• Strategier för utveckling – hur ställer vi om?

Under dagen blandar vi kunskap med dialog för att skapa förutsättningar för er att ställa om till cirkulära affärsmodeller och tillsammans påbörja resan mot industriella symbioser.

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa tillväxt genom minskat resursuttag.

Vi bjuder på kaffe och fralla när ni kommer. Efter seminariet avslutar vi med en gemensam lunch som ger möjlighet att fortsätta diskussionen och knyta nya kontakter.

Tid: tisdag 12 mars 09.00-13.00 (lunch 12-13)
Plats: Bredbandet 1, Varvsholmen Kalmar
Anmälan senast: 4 mars
Begränsat antal platser – vänta inte med att anmäla dig! Seminariet är helt kostnadsfritt*.

Anmäl dig till:

*Om du har anmält dig och uteblir utan att avanmäla tar vi ut en avgift på 300 kr.Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som
ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat
av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och
Region Kalmar län.

 

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen