Hur blir vi cirkulära tillsammans?

Digitalt

5 juni 9.00-10.30

Hur blir vi cirkulära tillsammans?
Digitalt
5 juni 9.00-10.30

Hur blir vi cirkulära tillsammans?

Tillit som framgångsfaktor för att skapa cirkulära flöden och industriell symbios

Att skapa framgångsrika cirkulära lösningar kommer att kräva kunskap, nya affärsmodeller och samarbetsformer. Men den kanske viktigaste faktorn för att lyckas kan vara både komplex och oberäknelig. Det handlar om oss människor som ska samverka och tilliten mellan individer.

En avgörande faktor för att lyckas är förmågan att samarbeta över traditionella organisationsgränser, både mellan företag och olika branscher. Förtroende och tillit mellan individer kommer därmed bli en framgångsfaktor för att skapa framtidens industriella symbioser. I detta digitala seminarium vill vi därför lyfta fram och diskutera dessa aspekter och hur vi lyckas skapa en miljö där idéer och samverkan kan gro.

Välkommen till ett seminarium om vikten av tillit i cirkulära affärsmodeller och industriell symbios mellan företag. Seminariet syftar till att utforska och diskutera hur relationer mellan företag kan förstärkas genom ökad tillit och hur vi når dit.

Under seminariet kommer vi att prata om:

  • Världens komplexitet, systemtänkande och paradigmskifte
  • Kraften i kreativitet, ledarskap och samverkan
  • Hur vi skapar vi förutsättningar för förändring i attityd och beteende
  • Varför tillit och trygga relationer är viktiga framgångsfaktorer
  • Insikter för att främja tillit i affärsrelationer

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri i ledande befattningar är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa värde genom en stark strategi, ständiga förbättringar och en förmåga att lyssna in framtiden.

När: onsdag 5 juni 09.00-10.30
Var: Digitalt
Anmälan: senast 31 maj

Seminariet är helt kostnadsfritt!

Välkommen!

Anmäl dig här

Vid frågor kontakta:


Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som

ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat
av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och
Region Kalmar län.


Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen