Arrangeras av IUC Kalmar och TechTank inom ramen för Produktion 2030

Automatiserade materialflöden ("AKTA")

Digitalt

13 oktober kl. 9.00 - 12.00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Kalmar och TechTank inom ramen för Produktion 2030
Automatiserade materialflöden ("AKTA")
Digitalt
13 oktober kl. 9.00 - 12.00

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Motiv att anmäla sig till Teknikworkshop

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av:

– Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
– Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
– Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

Praktisk information

Tid: onsdag 13 oktober, kl. 09:00 – 12:00, 2021
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 7 oktober 2021
Arrangörer: IUC Kalmar och TechTank inom ramen för Produktion 2030.

Den här filmen på tre minuter berättar mer! 

För mer information, program och anmälan, följ länken till aktiviteten på IUC Sveriges hemsida här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen